خانه | بایگانی برچسب: پشتیابان ولایت فیقه باشید تا آسیبی به این ملکت نرسد

بایگانی برچسب: پشتیابان ولایت فیقه باشید تا آسیبی به این ملکت نرسد

آقا دکتر بیا ولایت پذیر باش

سلام آقا دکتر احمدی نژاد. یادم هست دور اول انتخابات شما من با دوستان مشترکمان درگیر شدید بودم و مخالف شما چون باور داشتم که شما نمی توانند یک انسان ولایت پذیر باشی. شما هم بدنبال منعفت خودو دوستان بودید و وقتی به قدرت رسیدی مثل بقیه همه را به یک اتهامی از دم تیغ گذراندی و قدرت را به …

ادامه نوشته »