خانه | دانشجویی

دانشجویی

ابراهیم رضا پور جانباز ۷۰%استاد نمونه سال تحصیلی جدید

در راستای ارتقاء کیفی درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاها و مراکز آموزش عالی استان البرز و آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان و دانشجویان این مراکز با دوران طلایی دفاع مقدس و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت همه ساله استاد نمونه و برجسته درس آشنایی با دفاع مقدس در مراکز آموزش عالی استان البرز معرفی می شود که جانباز …

ادامه نوشته »